Giỏ hàng

Không thử nghiệm trên động vật

Với chủ trương "Làm đẹp mà không cần sát sinh", công ty chúng tôi không sử dụng các loài động vật như là phương tiện để thử nghiệm các sản phẩm do công ty chúng tôi nghiên cứu và sản xuất.


Các giai đoạn thử nghiệm sản phẩm được tiến hành tại phòng thí nghiệm của công ty và các phòng thí nghiệm do các cơ quan thuộc Bộ Y tế quản lý và cấp phép.